send link to app

CBTwithyouDeveloper: MoodTools
3 usd

עזרה בזמן אמתאפליקציית CBTwithyou מאפשרת למטופל להשתמש בתוצרים שגובשו במהלך הטיפול, כהכנה להתמודדות עם אירוע בזמן אמת. ניתן להזין לאפליקציה מחשבות שעשויות לסייע מול הקושי, תיאור התנהגויות עדיפות, טעויות חשיבה והקלטות שמע של המטפל או המטופל כמקור תמיכה.מעודד ביצוע שיעורי ביתאפליקציית CBTwithyou הופכת את התרגול לקל וברור יותר וכך מעודדת את המטופלים לעבודה עצמאית בבית.מאפשר דיווחים שוטפים למטפל במהלך הטיפולאפליקציית CBTwithyou מאפשרת תיעוד של אירוע ודיווח מהיר למטפל בסיומו. הדבר מקל על ביצוע שיעורי בית ומאפשר ניטור אירועים ממוקדים, כמו גם שינויים המתרחשים על פני תקופה.מייצר רצף טיפולי על ידי שימוש בין שתי פגישותאפליקציית CBTwithyou זמינה ונוחה לשימוש. המטופל יכול לתרגל בעזרתה, לשלוח דיווח מיידי למטפל ולקבל משוב והמלצות להמשך תרגול בין פגישות טיפוליות.התאמה אישית - לכל אחד ובכל נושאאפליקציית CBTwithyou מאפשרת התאמה אישית לכל מטופל, עבור כל בעיה או קושי.